Wzorowi Uczniowie

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"

                                                                                     Jan Paweł II