WZOROWI UCZNIOWIE 2012/2013

Uczniowie wyróżnieni w klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2012/2013

 Natalia Milas kl. IV
Patrycja Babik kl. V
Aleksandra Jędrzejczyk kl. VI

Gabriela Bylica kl. VI
Weronika Żołądź kl. VI
Dominik Wałęga kl. VI
Patrycja Czapla kl. I PG
Magdalena Biestek kl. I PG
Aleksandra Majka kl. II PG
Dominik Ciołek kl. II PG
Urszula Jaśkiewicz kl. III PG
Dorota Kurdziel kl. III PG
Karolina Kipa kl. III PG

Uczniowie wyróżnieni w klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2012/2013

Natalia Milas kl. IV
Dominik Kędzior kl. IV
Aleksandra Jędrzejczyk kl. VI
Gabriela Bylica kl. VI
Patrycja Czapla kl. I PG
Aleksandra Majka kl. II PG
Urszula Jaśkiewicz kl. III PG
Karolina Kipa kl. III PG