WZOROWI UCZNIOWIE 2013/2014

Uczniowie wyróżnieni w klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2013/2014

 Magdalena Wstawska kl. IV
Mateusz Czerwiec kl. IV
Agata Stolarczyk kl. IV

Igor Popielarz kl. IV
Natalia Milas kl. V
Dominik Kędzior kl. V
Konrad Knych kl. V
Patrycja Babik kl. VI
Kamil Knych kl. VI
Gabriela Bylica kl. I PG
Patrycja Czapla kl. II PG
Aleksandra Majka kl. III PG
Dominik Ciołek kl. III PG

Uczniowie wyróżnieni w klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2013/2014

Magdalena Wstawska kl. IV
Mateusz Czerwiec kl. IV
Agata Stolarczyk kl. IV
Natalia Milas kl. V
Dominik Kędzior kl. V
Patrycja Czapla kl. II PG
Aleksandra Majka kl. III PG