WZOROWI UCZNIOWIE 2014/2015

Uczniowie wyróżnieni w klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2014/2015

Mateusz Czerwiec kl. V
Paweł Kramarczyk kl. V
Igor Popielarz kl. V

Magdalena Wstawska kl. VI
Natalia Milas kl. VI
Dominik Kędzior kl. VI
Konrad Knych kl. VI
Gabriela Bylica kl. II PG
Weronika Żołądź kl. II PG
Patrycja Czapla kl. III PG
Magdalena Biestek kl. III PG
Bartłomiej Ciołek kl. III PG
Kamila Żołądź kl. III PG


 

Uczniowie wyróżnieni w klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2014/2015

Magdalena Wstawska kl. V
Paweł Kramarczyk kl. V
Natalia Milas kl. VI
Dominik Kędzior kl. VI
Konrad Knych kl. VI
Patrycja Czapla kl. III PG