WZOROWI UCZNIOWIE 2015/2016

Uczniowie wyróżnieni w klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2015/2016

Aleksander Milas kl. IV
Eliza Wałęga kl. IV
Karolina Naleźny kl. IV

 

Agata Stolarczyk kl. VI
Magdalena Wstawska kl. VI
Mateusz Czerwiec kl. VI
Jakub Knych kl. I PG
Patrycja Babik kl. II PG
Gabriela Bylica kl. III PG
Weronika Żołądź kl. III PG

 

Uczniowie wyróżnieni w klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2015/2016

Aleksander Milas kl. IV
Eliza Wałęga kl. IV
Karolina Naleźny kl. IV
Agata Stolarczyk kl. VI
Magdalena Wstawska kl. VI
Weronika Żołądź kl. III PG