WZOROWI UCZNIOWIE 2016/2017

 

Uczniowie wyróżnieni w klasyfikacji końcoworocznej
w roku szkolnym 2016/2017

Kinga Wstawska kl. II
Aleksandra Naleźny kl. III
Dominik Szatko kl. IV
Julia Kulczyk kl. IV


Karolina Naleźny kl. V
Aleksander Milas kl. V
Eliza Wałęga kl. V
Magdalena Wstawska kl. I PG 
Patrycja Babik kl. III PG

 

 

 

Uczniowie wyróżnieni w klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2016/2017

Dominik Szatko kl. IV
Aleksander Milas kl. V
Eliza Wałęga kl. V
Magdalena Wstawska kl. I PG