Bezpieczny powrót do szkoły

  1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
  2. Działania MEN w zakresie organizacji rou szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii.
  3. Nowe akty prawne związane m.in. z epidemią COVID-19.
  4. Sytuacja epidemiologiczna SARS-COV-2 na terenie województwa podkarpackiego.
  5. Praktyczne rozwiązania dla BEZPIECZNEJ SZKOŁY 2020.