Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

informujemy, że uroczyste rozpoczecie roku szkolnego 2020/21 rozpocznie się Mszą Świętą w Kaplicy w Głowaczowej o godz. 8:00. Po Mszy uczniowie udają się do klas na pierwsze spotkania z wychowawcami.

W ziązku z wytycznymi MEN, MZ i GIS w szkole zostały opracowane wewnętrzne procedury obowiązujące pracowników, uczniów, rodziców raz osoby trzecie. Zgodnie z wytycznymi ograniczamy przebywanie osób trzecich na terenie szkoły. Przybyłych rodziców prosimy o udanie się na salę gimnastyczną, celem przedstawienia szczegółowych procedur obowiązujących na terenie szkoły. 

Na korytarzu szkolnym mogą przebywać rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego zachowując dystans społeczny wynoszący 1,5 m odległości. 

Prosimy o przestrzeganie wytycznych dotyczących osłony nosa i ust oraz o dokonanie obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejsciu na teren szkoły (dezynfekcja nie dotyczy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego). Szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkoły w tym szczególnym okresie będą dostępne już wkrótce na stronie szkoły. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.