Wewnętrzne procedury

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznan ie się z WEWNĘTRZNYMI PROCEDURAMI FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII.