MAJOR ADAM KANTOR PODPUŁKOWNIKIEM

 

 

Podpułkownik Adam Kantor urodził się 31 lipca 1931r. w Głowaczowej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Głowaczowej podjął naukę w Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Inicjator powstania młodzieżowej organizacji „Orlęta” nawiązującej do tradycji „Orląt Lwowskich”.

 

 

Organizator i dowódca Armii Kresów, której celem była walka o suwerenność Polski. Oskarżony o przynależność do tajnych organizacji, posiadanie broni i pozyskiwanie środków finansowych na działalność organizacyjną skazany w 1949r. na karę 7 lat więzienia, utratę praw publicznych i konfiskatę mienia. 13 grudnia 1981 roku z dniem wprowadzenia stanu wojennego internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, gdzie przebywał do 30 kwietnia 1982 roku. Po wyjściu na wolność został kolporterem prasy i wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Odnowa” i „Serwis Informacyjny”. Był także działaczem niepodległościowo-opozycyjnym. Należał do PPSZ, WiN w Dębicy oraz „Solidarności” regionu przemyskiego. Twórca Armii Kresów pełnił szereg funkcji m.in. był przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Rolnym w Horyńcu, przewodniczącym Oddziału Rolnego Ziemi Przemyskiej, przewodniczącym MKP NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Biura Regionalnego Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Przemyślu, członkiem KIK w Lubaczowie, ZWPOS oraz NSZZ ”Solidarność”, a od 1991 roku przewodniczącym Zarządu Związku Solidarności Polskich Kombatantów. Za swoją działalność niepodległościową na rzecz Ojczyzny i NSZZ „Solidarność” otrzymał  wiele odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, odznakę honorową Zasłużony Działacz Kultury, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, odznakę i tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” oraz Krzyż Semper Fidelis. 25 listopada 2016r. Instytut Pamięci Narodowej przyznał Adamowi Kantorowi Nagrodę Honorową „Świadek Historii”. (źródło: ŚWIADEK HISTORII NAGRODA HONOROWA V EDYCJA).

Podporucznik Adam Kantor bierze udział w apelach i uroczystościach patriotycznych organizowanych przez naszą szkołę przy obeliskach upamiętniających lokalnych bohaterów zamordowanych przez NKWD w Charkowie i Twerze.

23 sierpnia 2017r. w Urzędzie Miejskim w Dębicy major Adam Kantor został mianowany na stopień podpułkownika.

E. Baryłecka

Więcej na:

www.debica.tv

www.wszwrzeszow.wp.mil.pl