Nagrody rok szkolny 2017/2018

Nagrodę Wójta Gminy Czarna w roku szkolnym 2017/2018 za najwyższą średnią w szkole otrzymała:

Aleksandra Naleźny - uczennica klasy IV, średnia 5,09

 

Nagrodę Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018 otrzymali:

 

 • Agata Stolarczyk kl. II gimnazjum
 • Dominika Szydłowska kl. III gimnazjum
 • Marcelina Borek kl. III gimnazjum

za reprezentowanie szkoły i zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy o Puchar Starosty Powiatu Dębickiego.

 •  Agata Stolarczyk kl. II gimnazjum
 • Katarzyna Naleźny kl. II gimnazjum
 • Anna Longosz kl. III SP
 • Kinga Wstawska kl. III SP

za podejmowanie własnej inicjatywy i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i dobra powszechnego.

 • Maksymilian Czapla kl. II gimnazjum

za reprezentowanie szkoły na zewnątrz i liczne osiągnięcia plastyczne.

 

Puchary Radnego Pana Henryka Koziary dla najlepszego sportowca otrzymali:

 • Eliza Wałęga kl. VI
 • Jakub Szydłowski kl. VI
 • Dominika Szydłowska kl. III gimnazjum
 • Mateusz Czerwiec kl. II gimnazjum

 • Nagrody zakupione przez nauczycieli:

 

 • Pani Marta Majka - ,, Dyplomy Ukończenia Oddziału Zerowego'' dla sześciolatków i ,,Dyplomy Ukończenia Oddziału Przedszkolnego" dla pięciolatków.
 • Pani Urszula Struzik - pamiątkowe książki i dyplomy dla uczniów klasy III na zakończenie cyklu edukacyjnego.
 • Pani Agnieszka Browska - nagrody na konkurs " Kto ty jesteś?": Szkoła podstawowa:  I - Karolina Naleźny, II - Michał Nowak, III - Aleksandra Naleźny. Wyróżnienie - Wiktoria Kędzior i Dawid Skrzek,  gimnazjum: I - Jakub Knych, II - Konrad Knych, III - Łukasz Kutrzuba.

Rada Rodziców ufundowałan nagrody książkowe dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz za 100% frekwencję.