Nagrody rok szkolny 2018/2019

Stypendium Wójta Gminy Czarna w roku szkolnym 2018/2019 za najwyższą średnią w szkole otrzymała:

Michalina Bieszczad - klasa III gimnazjum, średnia ocen: 5,17

Nagrodę Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali:

Magdalena Wstawska - za wysokie wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym.

Agata Stolarczyk – otrzymuje Nagrodę Dyrektora za aktywne i systematyczne uczestnictwo w pracach szkoły i środowiska lokalnego. Godne reprezentowanie szkoły na różnorakich konkursach artystycznych, działalność w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariatu, aktywne uczestnictwo w akademiach szkolnych, rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności. Za prezentowanie wysokiej kultury osobistej, wrażliwości na potrzeby innych oraz nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

Roksana Sawicka – otrzymuje Nagrodę Dyrektora za to, że na przestrzeni trzech ostatnich lat może poszczycić się 100 % frekwencją na zajęciach.

  

Puchary od Radnej Pani Anny Popielarczyk dla najlepszego sportowca otrzymali:

Agata Stolarczyk i Filip Skrzek - klasa III gimnazjum
Oliwia Piróg i Dominik Szatko - klasa VI

Nagrody dla uczniów ufundowane przez Radę Rodziców

Dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce w klasach I-II otrzymali:

 1. Laura Nicoś kl. II
 2. Emilia Szęszoł kl. II
 3. Paulina Michoń kl. II
 4. Dawid Wstawski kl. II
 5. Mateusz Babik kl. I
 6. Oskar Daniek kl. I
 7. Ksawery Ferenc kl. I
 8. Paweł Kozioł kl. I
 9. Julia Kramarczyk kl. I
 10. Maria Małek kl. I
 11. Emilia Milas kl. I
 12. Filip Milas kl. I

Nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce: 

 1. Kinga Wstawska kl. IV
 2. Anna Longosz kl. IV
 3. Michał Nowak kl. V
 4. Aleksandra Naleźny kl. V
 5. Dominik Szatko kl. VI
 6. Karolina Naleźny kl. VII
 7. Michalina Bieszczad kl. III G
 8. Magdalena Wstawska kl. III G
 9. Agata Stolarczyk kl. III G

Nagrody książkowe za 100% frekwencję otrzymali:

 1. Ksawery Ferenc kl. I
 2. Paweł Kozioł kl. I
 3. Roksana Sawicka kl. III G

 Dyplomy dla najlepszego czytelnika otrzymali:

 1. Filip Milas kl. I
 2. Ksawery Ferenc kl. I
 3. Maria Małek kl. I
 4. Marcelina Smagacz kl. I
 5. Paulina Michoń kl. II
 6. Emilia Szęszoł kl. II
 7. Dawid Wstawski kl. II
 8. Kinga Wstawska kl. IV
 9. Aleksandra Naleźny kl. V
 10. Katarzyna Naleźny kl. III G
 11. Magdalena Wstawska kl. III G
 12. Agata Stolarczyk kl. III G

Dyplom dla uczniów za pracę w szkolnym Wolontariacie

 1. Zuzanna Babik
 2. Nika Borowska
 3. Milena Koziara
 4. Hubert Kędziera
 5. Hubert Czapla
 6. Wiktoria Kipa
 7. Kornelia Siepierska
 8. Hanna Nowak
 9. Adam Naleźny
 10. Piotr Naleźny
 11. Eryk Wałęga
 12. Kacper Kręzel
 13. Konrad Stachnik
 14. Justyna Nieniec
 15. Tymoteusz Juszczyk
 16. Przemysław Naleźny
 17. Daniel Florkiewicz
 18. Marcelina Smagacz
 19. Julia Kramarczyk
 20. Emilia Milas
 21. Ksawery Ferenc
 22. Dawid Kurdziel
 23. Paweł Kozioł
 24. Maria Małek
 25. Filip Milas
 26. Oliwier Juszczyk
 27. Mateusz Babik
 28. Oskar Daniek
 29. Paweł Cichoń
 30. Lena Kramarczyk
 31. Maja Kręzel
 32. Emilia Szęszoł
 33. Aleksandra Knych
 34. Dawid Wstawski
 35. Paulina Michoń
 36. Laura Nicoś

 

Dyplom ukończenia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Dyplom ukończenia religii dla oddziału przedszkolnego.