Tytuł "Przyjaciel Szkoły" w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali: 

 • Państwo Aneta i Tomasz Milasza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się w bezinteresownej pomocy w zorganizowaniu spotkania integracyjnego dla klas I-III na terenie swojego ogrodu. Umożliwienie dzieciom korzystania z prywatnych zabawek, sprzętu ogrodowego dla dzieci.

 

 • Pani Ewa Nowak - za systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się przekazaniem zabawek do oddziału przedszkolnego. Publiczne wspieranie i popularyzowanie działań szkoły wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, przejawiające się w pomocy w przygotowaniu imprezy środowiskowej pt. „Wieczór ballad”. 
 • Pani Justyna Wilczyńska - za systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się przekazaniem zabawek do oddziału przedszkolnego.

 

 • Pani Katarzyna Knychza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się pomocą przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

 

 • Pani Agata Ligęskaza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się pomocą przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

 

 • Pani Lidia Smagaczza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania edukacyjnego dla uczniów klas 0 – III przybliżającego dzieciom wiedzę nt. zawodu krawcowej, materiałów krawieckich i bezpieczeństwa w posługiwaniu się sprzętami krawieckimi. Znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz placówki oraz jej uczniów, przejawiającą się uszycie, sukienki dla lalek w oddziale przedszkolnym oraz uszyciem stroju dla Czerwonego Kapturka na przedstawienie szkolne i przekazanie na rzecz szkoły.

 

 • Pani Barbara Mrzygłódza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się pomocą przy organizacji projektu „Biblioteka przedszkolaka”.

 

 • Pan Krzysztof Wałęgaza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania edukacyjnego dla uczniów klas 0 – III przybliżającego dzieciom wiedzę nt. zawodu mleczarza, produktów mlecznych i przygotowywanych z mleka serów, jogurtów itp. Zapoznanie dzieci z walorami zdrowotnymi tych produktów.

 

 • Pani Wioletta Czaplaza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się w publicznym udziale w szkolnym spotkaniu nt. Praw Dziecka.

 

 • Pani Marta Wstawskaza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się we wspieraniu działań klasowych wpływających na pozytywny wizerunek w środowisku szkolnym.

 

 • Pani Emilia Szęszołza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się we wspieraniu działań klasowych wpływających na pozytywny wizerunek w środowisku szkolnym.

 

 • Pani Agnieszka Nicośza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się we wspieraniu działań klasowych wpływających na pozytywny wizerunek w środowisku szkolnym.

 

 • Pani Beata Michońza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się we wspieraniu działań klasowych wpływających na pozytywny wizerunek w środowisku szkolnym.

 

 • Pani Ewa Kręzelza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się we wspieraniu działań klasowych wpływających na pozytywny wizerunek w środowisku szkolnym.

 

 • Pani Maria Knychza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się we wspieraniu działań klasowych wpływających na pozytywny wizerunek w środowisku szkolnym.

 

 • Pani Agnieszka Kramarczykza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się we wspieraniu działań klasowych wpływających na pozytywny wizerunek w środowisku szkolnym.

 

 • Pani Anna Cichońza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się we wspieraniu działań klasowych wpływających na pozytywny wizerunek w środowisku szkolnym.

 

 • Pani Krystyna Naleźnyza publiczne wspieranie i popularyzowanie działań szkoły wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, przejawiające się w pomocy w przygotowaniu imprezy środowiskowej pt. „Wieczór ballad”.

 

 • Pani Natalia Longoszza systematyczną i bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiającą się w aktywnej działalności na rzecz Rady Rodziców i wspieraniu realizacji działań szkoły.

 

 • Pan Andrzej Kurdziel – za publiczne wspieranie i popularyzowanie działań szkoły wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, przejawiające się w pomocy w przygotowaniu imprezy środowiskowej pt. „Wieczór ballad”.