Światowy Dzień Wody to istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi. Ustanowione  w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ma na celu podkreślić znaczenie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata.

Motywem przewodnim w tym roku jest : "docenianie wody".

wodaM
Rys. wykonał Miłosz Ziajor

Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. Dostęp do czystej wody jest luksusem w krajach borykających się z biedą, skutkami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.

Wody słodkie stanowią zaledwie około 3% wszystkich zasobów wód na Ziemi i ich wielkość jest szacowana na ok. 35 mln m?. Największe ich skupisko w postaci lodowców i pokrywy śnieżnej znajduje na Antarktydzie. Naukowcy szacują, że znajduje się tam blisko 61% wszystkich wód słodkich na planecie, a pozostałe lodowce i śniegi na świecie gromadzą 9% wody. Drugim co do wielkości źródłem są wody podziemne, które gromadzą ok. 29,6% zasobów, natomiast rzeki, słodkie jeziora                i płytkie wody podziemne stanowią zaledwie 0,4% objętości wszystkich wód słodkich.

Większość krajów na świecie cierpi na deficyt wody, zaledwie kilkanaście posiada tzw. nadwyżki. Jest to np. Norwegia, która ze względu na stosunkowo niewielkie zaludnienie i klimat umiarkowany chłodny ma wody pod dostatkiem. Najgorsza sytuacja panuje w Afryce i niektórych krajach Azji. Polska na tym tle nie wypada dobrze - jest jednym z najuboższych w Europie krajów w wodę, a jej zużycie stale rośnie. Średnio, w Europie na jednego człowieka przypada rocznie 5100 m? życiodajnego płynu, natomiast w Polsce tylko 1700 m?.

Dynamiczny i niekontrolowany rozwój cywilizacji może doprowadzić do degradacji cennych zasobów przyrody. Dlatego ważnym jest zwrócenie uwagi na konieczność realizacji zagadnień zrównoważonego rozwoju, również w aspekcie wykorzystywania wody i energii. Pamiętając                            o przyszłych pokoleniach, koniecznym jest świadome korzystanie z bogactwa natury, by ich nie umniejszyć.

Wody pitnej brakuje wielu ludziom na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment,by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.

Źródło: https://www.gdos.gov.pl/swiatowy-dizen-wody

A. Browska