22 czerwca ósmoklasiści oficjalnie  pożegnali się z naszą szkołą. W uroczystości wzięli udział uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice uczniów.

Drodzy Ósmoklasiści!

 

„Bądźcie silni i pełni wiary we własne możliwości, nie zniechęcajcie się trudnościami,
w nowym środowisku spotkajcie ciekawych, wartościowych ludzi”

 

p1     p2