Trwa miesiąc, w którym wspominamy wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej. 1 września uczniowie przypomnieli o rocznicy napaści III Rzeszy na Polskę, natomiast apel 16 września nawiązywał do wkroczenia Armii Czerwonej na nasze ziemie.

Uroczysty apel odbył się przy Dębach Pamięci i obelisku upamiętniającym kapitana Stanisława Klisia oraz aspiranta Policji Państwowej Stanisława Kutrzubę. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i części artystycznej uczniowie złożyli kwiaty i znicze pod pamiątkowymi tablicami, oddając cześć lokalnym bohaterom.

Kapitan Stanisław Kliś urodził się w Głowaczowej, matka i ojczym, widząc jego zdolności, zrobili wszystko, aby zapewnić mu dobrą edukację. Stanisław od najmłodszych marzył o mundurze, w wieku 25 lat złożył przysięgę oficerską w szkole podchorążych w Zambrowie a następnie został mianowany podporucznikiem rezerwy w korpusie oficerów piechoty. Przed wojną pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w Głowaczowej, a także udzielał lekcji dzieciom księżnej Jabłonowskiej z Przyborowa. Po wybuchu II wojny światowej dostał się do niewoli sowieckiej i przebywał w obozach jenieckich w Kozielsku i Starobielsku. Wiosną 1940 roku w wieku 32 lat został zamordowany przez NKWD w Charkowie. W roku 2010 Minister Obrony Narodowej mianował pośmiertnie porucznika Stanisława Klisia s. Franciszka na stopień kapitana Wojska Polskiego. Dąb pamięci poświęcony jego osobie został posadzony tego samego roku w Głowaczowej.

Aspirant Policji Państwowej Stanisław Kutrzuba urodzony w Głowaczowej ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, a po osiągnięciu pełnoletniości został wcielony do armii austriackiej. Walczył podczas I wojny światowej na frontach włoskim i francuskim. W 1918 r. po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj wstąpił do Wojska Polskiego i walczył w wojnie polsko – bolszewickiej. Po odbyciu służby wojskowej wstąpił do Policji Państwowej w Tarnowie, następnie służył w Mielcu. W 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej i trafił do obozu koło Ostaszkowa. W wieku 42 lat został zamordowany przez NKWD w Miednoje. W 2007 roku został pośmiertnie awansowany na stopień aspiranta. Dąb pamięci poświęcony jego osobie został zasadzony w 2010 r. w Głowaczowej.

 

IMG 20220916 111315

FOTORELACJA

A. Browska