W dniu 13 stycznia kilkoro uczniów klasy 8 i 6 uczestniczyło w 2-godzinnych warsztatach prowadzonych przez Brytyjczyka Marka Willisa w Krakowie.Tytuły warsztatów to" A musical journey across the UK and the USA' oraz Making and Breaking British Stereotypes.Głównym celem warsztatów było integrowanie nauczania języka angielskiego z kulturą,sztuką ,literaturą i rozrywką a myślą przewodnią tego spotkania była nauka przez zabawę.
Poprzez bliski kontakt uczniów z native speakerami oraz ekspertami z różnych dziedzin sztuki i kultury zachęca się uczniów do otwarcia się na język i kulturę danego języka,, komunilkację oraz przełamywanie barier i stereotypów zarówno językowych jak i kulturowych. Dzięki takim zajęciom pozaklasowym wzrasta szacunek, tolerancja, ale przede wszystkim zrozumienie dla życia innych ludzi z innych kręgów kulturowych. Podróż językowa poszerza też horyzonty i motywuje do uczenia się języka obcego.Uczniowie naszej szkoły świetnie się bawili mając jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętnośći w praktyce poprzez interakcję z native speakerem.
Organizatorem wyjazdu był nauczyciel j.angielskiego Zofia Drygaś przy współpracy młodszej koleżanki pani Karoliny Kosztyły.

Z. Drygaś i K. Kosztyła

image111  image121 image151image181