W bieżącym roku nasza szkoła została zakwalifikowana do grupy szkół, które otrzymały dotację i przystąpiły do realizacji rządowego projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 – Priorytet 3. Celem tego programu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez realizację programów stworzonych przez instytucje, które zdecydowały się ubiegać o fundusze na zakup książek.

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji tego przedsięwzięcia. Opracowany został szkolny projekt, zgodny z wymogami postawionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoła otrzymała 1875 zł (z Ministerstwa 1500 zł oraz 375 zł jako wkład organu prowadzącego szkołę). Wsparcie finansowe obejmuje zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz realizację działań promujących czytelnictwo w oddziale przedszkolnym.

Joanna Chudy