Uczniowie klasy IV i V Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głowaczowej zostali zakwalifikowani do projektu edukacyjnego Fundacji Śnieżka „Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej”. Jest to nowa odsłona prowadzonego w poprzednich latach programu „Mały Świat Dużego Pieniądza”. 

Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z tajnikami przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i ekonomii. Podczas pięciu 90- minutowych spotkań o charakterze warsztatowym uczniowie rozwijać będą kreatywniość i umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, aby stawiać czoła wyzwaniom i zadaniom jakie będą towarzyszyć im w przyszłości. Dzięki zdobytej wiedzy zwiększą swoją świadomośc ekonomiczną, nauczą się empatii dla otaczającego świata, poznając zagadnienia o charakterze społecznym . Uczniowie podczas spotkań wyruszą w niezwykłą podróż edukacyjną z bohaterami projektu - Zaradną Zosią, Przedsiębiorczym Przemkiem oraz Wyliczonym Wojtkiem. Wspólnie z nimi będa rozwiązywali ciekawe zagadki, by jeszcze lepiej zrozumieć mechanizmy ekonomii, zarządzania i rynku pracy.

Wszystkie zajęcia prowadzi Pani Ilona Stasiowska - Trener z Fundacji Śnieżka. Tematy spotkań dobrane są tak, aby poszerzać horyzonty i ukazywać zastosowanie poruszanych zagadnień w życiu codziennym i w przyszłości. 

Zwieńczeniem programu będzie sfinansowana przez Fundację jednodniowa edukacyjna wycieczka tematyczna, która obejmie min. jedno miejsce powiązane z tematyką projektu. Uczniowie otrzymają również prezenty w postaci książek „Świat Pieniądza” oraz tematyczne upominki.

 Fundacja Śnieżka znów pomoże uczniom „ogarnąć” przedsiębiorczość. Startuje kolejna edycja „Przeogarniaczy” - Fundacja Śnieżka (fundacjasniezka.org)

Ewa Baryłecka-Buszta