Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Czarna z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głowaczowej.