Nazwisko i imię

 Nauczany przedmiot

Baryłecka-Buszta Ewa dyrektor szkoły, matematyka
Chudy Anna  j. angielski
Browska Agnieszka j. polski, historia
Kosztyła Karolina  pedagog 
Szczudło Mariusz psycholog
Drożdż-Lorek Wioletta matematyka, edukacja wczesnoszkolna
Chudy Joanna biblioteka
Kapustka Wioletta j. polski
Żabicka Małgorzata logopeda
Kuta Aneta WOS, historia, plastyka
Leśniak Oskar religia
Majka Marta edukacja  wczesnoszkolna, muzyka
Chudy Joanna edb, doradztwo zawodowe
Zawiślak Marta j. niemiecki
Stec Urszula biologia
Struzik Urszula edukacja wczesnoszkolna
Sypel Katarzyna fizyka
Zych Agnieszka chemia, technika, geografia, informatyka, przyroda
Domańska Jolanta wychowanie fizyczne